CMS templates

From Group-Office Groupware and CRM Documentation
Jump to: navigation, search
Aanmaken nieuwe GO template:

- Template aanmaken in cms
- bestaande template kopieren naar nieuwe map in templates/
- images map leeggooien
- config.xml aanpassen:
  - voor iedere template een nieuwe <option> maken met als value de naam van het template bestand (bijv bij de file default.tpl wordt de value "default")
  - extra waarden die onthouden moeten worden kunnen toegevoegd worden als <input>. Deze kunnen later in de .tpl files worden aangeroepen met $file.option_values.waarde, waarbij 'waarde' dus de name is van het <input> veld.

In de template files (.tpl):
- $file
	.id = id van de file
	.folder_id = id van de folder waarin de file staat
	.extension = extension van de file
	.size = filesize
	.ctime = tijd van aanmaken van de file
	.mtime = laatst gemodificeerde tijd
	.name = naam van de file
	.content = inhoud van de file
	.auto_meta = automatische meta tags (0 of 1)
	.title = titel van de file
	.description = beschrijving van de file
	.keywords = keywords van de file
	.template_item_id = id van de template die de file heeft

- $folder
	.id = id van de map
	.parent_id = id van de map waarin deze map zit (0 als het de hoofdmap is)
	.ctime = tijd van aanmaken van de map
	.mtime = laatst gemodificeerde tijd
	.name = naam van de map
	.disabled = verborgen map (0 of 1)
	.template_item_id = id van de standaard template van de map

- $item
	.type = type van het item
	.name = naam van het item
	.title = titel van het item
	.id = id van het item
	.href = pad naar het item
	.option_values = waarden die in de config.xml in de <input>'s staan

- $cms_url = pad naar de cms map in Group-Office

Om een lijst te krijgen van alle bestanden in een map (op volgorde waarin ze in de cms staan) gebruik je het commando:

{items}
Dit heeft de volgende parameters:

		$root_path = het pad naar de hoofdmap
		$root_folder_id = id van de map waaruit de bestanden gehaald moeten worden
		$expand_levels = hoe diep moet in de mappen gekeken worden (0 is alleen in de $root_folder)
		$class = het commando {items} kan ook zelf classes samenstellen, geef hier de naam van de class.
		$level = op welk niveau gekeken moet worden (de map '/root/map' is bijvoorbeeld niveau 1)
		$item_template = welke template gebruikt moet worden voor het lijstje items (welke .tpl file)
		$active_item_template = welke template gebruikt moet worden voor het actieve (momenteel geselecteerde) item.
		$max_items = het maximaal aantal items dat moet worden weergegeven.

Vervolgens in de cms alle pagina's aanmaken, deze koppelen aan de juiste (zojuist gemaakte) templates en teksten op de pagina zetten.
Door op de knop View te klikken kunt u de zojuist opgezette pagina bekijken.